» خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری خارجی » هیأت سرمایه گذاری خارجی

هیأت سرمایه گذاری خارجی

هیات سرمایه گذاری خارجی از سوی قانون به مثابه عالیترین مرجع در فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری شناخته شده است. اعضای هیات، معاونین دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان بخشهای خصوصی هستند که عبارتند از :

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و ریاست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، به عنوان ریاست هیات

آقای دکتر بهروز علیشیری 

 معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 آقای سید محمد قاسم حسینی

 معاون اقتصادی وزارت امور خـارجه

 آقای امیر منصور برقعی

 

 معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 آقای دکتر برهانی

 رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 آقای دکتر محمد نهـاوندیـان

 دبیر کل اتاق تعاون ایران

 
آقای دکتر حسین رحمانـی نیا

 
بسته به ویژگیهای طرح تحت بررسی ، هیات می تواند اعضای دیگری، در رده مشابه، از وزارتخانه های مربوطه که به منظور ایفای نقش در فرایند تصمیم گیری طرح فراخوانده می شوند نیز داشته باشد. همانگونه که در مرحله چهار فوق توضیح داده شد تصمیم هیات در خصوص هر درخواست پذیرش می بایست به متقاضی ارسال گردد.

 

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی