وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

دستگاههای متناظر استانی مندرج در ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381، موظفند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند . افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند

1-    اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی .

2-    انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس،مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ،پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گازتلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاهای ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری .

3-    انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید ، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی .

4-    انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره .

5-    انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواستهای سرمایه­گذاری خارجی .

6-    مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی اتخاذ می گردد .

 

 

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی