» روابط اقتصادی خارجی » درباره دفتر روابط اقتصادی خارجی

درباره دفتر روابط اقتصادی خارجی

                 دفتر روابط اقتصادی خارجی : وظایف و کارکردها
 
    ماده (1) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353 اشاره می نماید: « به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاریهای اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می شود.»
در این راستا معاونت بین الملل این وزارتخانه به منظور دستیابی به هدف گذاری مذکور ایجاد گردید لیکن با انحلال  این معاونت در مرداد ماه 1376 وظیفه این بخش به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران محول و متعاقب آن این وظایف در داخل سازمان به دفتر روابط اقتصادی خارجی محول گردید.
اولین و مهمترین وظیفه دفتر روابط اقتصادی خارجی برگزاری کمیسیونهای مشترک همکاریهای اقتصادی است. لازم به ذکر است قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت تمامی کمیسیونهای مشترک با کشورهای خارجی بر عهده معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصادی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی این وظیفه با توجه به ماهیت و همچنین اولویت های سیاسی در روابط خارجی به وزارت امور خارجه محول گردید. سپس با توجه به حجم بالای فعالیت در قالب این کمیسیونها با توجه به ظرفیتهای وزارتخانه های مختلف کشورمان طی تقسیم بندیهای صورت گرفته و براساس اولویتهای متفاوت مسئولیت کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف به سایر وزارتخانه ها محول گردید.
در این راستا و با توجه به تقسیم بندیهای صورت گرفته از طرف ستاد همکاریهای اقتصادی کشور مستقر در وزارت امور خارجه مسئولیت برگزاری برخی از اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان به این وزارتخانه ( سازمان سرمایه گذاری، دفتر روابط اقتصادی خارجی ) محول گردید. طی سالهای 1374 تا 1385 بیش از 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با کشورهای مختلف برگزار گردید. در اسفند ماه سال 1385 با توجه به تغییر و تحولات نظام بین الملل و تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و استراتژی نگاه به شرق و آفریقا دو قاره آسیا و آفریقا از جایگاه ویژه ای در توسعه روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها برخوردار گردید. در این راستا ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با توجه به مساله مذکور و همچنین موفقیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار و تقسیم بندی مسئولیت برگزاری این کمیسیونها تجدید نظر نمود و با توجه به موفقیت شایان ذکر دفتر روابط اقتصادی خارجی در برگزاری اجلاسهای کمیسیون مشترک و پیگیری و اجرایی سازی تفاهمات فیمابین با طرفهای خارجی ضمن تایید مجدد کشورهای آلمان، اسپانیا، بوسنی و هرزگوین و مجارستان مسئولیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی کشورهای  آفریقای جنوبی و هندوستان ( در سال 1385 ) را به عنوان قدرتمندترین و مهمترین کشورهای این دو حوزه به این وزارتخانه محول نمود.  در این زمینه نیز تاکنون 5 اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی برگزار گردیده است.
دومین وظیفه مهم و کلیدی این دفتر تهیه و تنظیم موافقتنامه ها، و یادداشت تفاهم های دو یا چند جانبه با کشورهای دارای اولویت در گسترش روابط اقتصادی خارجی می باشد که بستر مناسبی را جهت بسط و توسعه روابط فراهم می نماید و از سوی دیگر با پیگیری لازم الاجرا شدن سه موافقتنامه کلیدی « تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری » ، « اجتناب از اخذ مالیات مضاعف » و « همکاریهای گمرکی » توسعه این روابط را تحکیم بخشیده و چارچوب مشخص تری را تدوین می نماید.
سومین وظیفه مهم این دفتر پذیرش هیاتهای اقتصادی سایر کشورها و یا اعزام هیاتهای اقتصادی به کشورهای مختلف می باشد. طبق آمار و اطلاعات موجود پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بیش از 40 هیات اقتصادی با دعوت دفتر روابط اقتصادی خارجی به کشورمان عزیمت نموده اند که به خوبی هدایت و راهبری شده است و نقش و نتایج ملموسی را در گسترش روابط اقتصادی خارجی کشورمان در بر داشته است.
جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها در زمینه همکاریهای خارجی حوزه های مختلف وزارتخانه متبوع، پالایش اطلاعات، ارائه پیشنهاد و سیاست جهت ارتقای سطح همکاریها و کیفیت روابط و نهایتا" انتقال این اطلاعات به دستگاههای متقاضی، انجام مطالعات تحقیقی و میدانی جهت شناسایی ظرفیتهای کشورهای مختلف به منظور شکل دهی به همکاریهای اقتصادی وزارت متبوع و کشور ، مشارکت در اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی سایر وزارتخانه ها، تهیه و تدارک محورهای مذاکراتی مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و ریاست کل سازمان سرمایه گذاری با مقامات اقتصادی سایر کشورها از جمله دیگر وظایف دفتر روابط اقتصادی خارجی می باشد.
این دفتر مجموعا" دارای دو معاونت می باشد که در قالب سه گروه آسیا و اقیانوسیه ، گروه مرکز و شمال اروپا و گروه اروپای غربی، امریکا و آفریقا به فعالیت می پردازد. وظایف این دفتر شامل:
1. تدارک و برگزاری اجلاسهای کمیسیونهای مشترک تحت مسئولیت وزارتخانه متبوع شامل کشورهای هندوستان، آفریقای جنوبی ، آلمان ، بوسنی و هرزگوین ، مجارستان و اسپانیا:
- تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاههای مختلف برای تنظیم محتوی مذاکرات.
- تنظیم یادداشت تفاهم و پروتکل اجلاس.
- هماهنگی برای تنظیم و امضای موافقتنامه های سه گانه پایه ای اقتصادی در قالب کمیسیونهای مشترک ایران و کشورهای مورد نظر.
- پیگیری تصمیمات مندرج در یادداشت تفاهم اجلاس ها.
2. شرکت در اجلاس کمیسیونهای مشترک تحت مسئولیت سایر وزارتخانه:
- کسب اطلاعات و هماهنگی با سایر واحدهای ذیربط وزارتخانه متبوع.
- شرکت در جلسات هماهنگی در وزارتخانه مربوطه.
- شرکت در مذاکرات اجلاس و تنظیم بندهای یادداشت تفاهم نهایی.
- تهیه گزارش اجلاس.
- پیگیری و به نتیجه رساندن موارد توافق شدن مرتبط با وزارتخانه متبوع.
- هماهنگی و مذاکره در خصوص موافقتنامه های سه گانه پایه ای اقتصادی با کشورهای هدف شامل موافقتنامه های «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف » ، «تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری های خارجی» و « همکاریهای گمرکی»

3. همکاری با ستادهای ویژه:
- ستاد  هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
- ستاد عراق.
- ستاد همکاریهای توسعه ای .

4. هماهنگی با تشریفات وزارت امور خارجه به منظور برنامه ریزی ملاقاتهای مقام عالی وزارت و ریاست کل سازمان با مقامات خارجی:
- تهیه گزارش توجیهی و محور مذاکرات.
- شرکت در جلسه ملاقات.
- تهیه گزارش ملاقات و پیگیری موارد توافق شده در مذاکرات.

5 . تهیه اطلاعات، آمار و شناسنامه های اقتصادی کشورها و آخرین وضعیت همکاریهای دو جانبه اقتصادی با کشورها متناسب با اصول و سیاست های ناظر بر روابط خارجی کشورمان:
- شناسنامه اقتصادی کشورها .
- آمار مبادلات بازرگانی کالاهای غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها به همراه نمودار.
- مهمترین اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها به همراه نمودار.
- مطالعه موردی در خصوص کشورهای خاص و ترجمه متون اقتصادی.
- تحلیل و بررسی موضوعات مهم اقتصاد بین المللی در زمینه های مختلف.

6. تهیه و نهایی نمودن یادداشت تفاهم همکاریهای اقتصادی وزارتخانه متبوع با کشورهای دارای اولویت به منظور گسترش همکاریهای اقتصادی.
 

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی